DOCTORS

Dr. C. Palanivelu

Dr. S. ASOKAN

Dr. Senthilnathan

Dr. P. Praveen Raj

Department 1 Department 2
Dr P R PRAVIN SANKAR
Dr P JYOTHI KIRAN
DR K SWETHA
Dr CH CHETHANA
Dr V GOPINATH
Dr ANASWARA T H
Dr X L JAYANTH LEO
Dr P PRAVEEN RAJ
Dr R VINOTH KUMAR
Dr S SWETHA
Dr R ELANDEVI
DR K BALAMUKUNTHAN
Dr NAIR PARVATI RAMACHANDRAN
Dr R RAVINDRAN
Dr S SRIVATSAN GURUMURTHY
Dr. Srinivasan Muthukrishnan
Dr PINAK DASGUPTA
Dr G AJAY PAI
Dr R NIRANJAN
Dr S ASOKAN
Dr S SWAMINATHAN
Dr I RAJIN
Dr RAJ KUMAR T R
Dr VIJAY KUMAR R
Scroll to Top